تیتر ۲۰

احداث مسیر دریاچه نمک قم ۴۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

قم - ایرنا - مدیرکل راه و شهرسازی قم گفت: احداث مسیر دریاچه نمک به چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و ۵۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده در بودجه امسال نیز برای انجام مطالعه‌های لازم پیرامون این موضوع است.

کلیدواژه: قم