تیتر ۲۰

سه تصمیم مهم در بازار سرمایه/ دامنه نوسان تغییر کرد

تغییر دامنه نوسان به مثبت ۶ و منفی ۳ ، بازنگری دستورالعمل گره معاملاتی، از مهم ترین تصمیمات امروز هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.

کلیدواژه: