تیتر ۲۰

حمله وحشیانه نیروهای آل خلیفه به زندان«جو» بحرین

پس از حمله نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه به زندانیان در زندان «جو» و ضرب و جرح زندانیان، دهها زندانی مجروح شدند و از سر و صورت آنها خون می چکید.

کلیدواژه: