تیتر ۲۰

اسپیس ایکس پیروز مناقصه ناسا؛ فضاپیمای استارشیپ فضانوردان را به ماه بازخواهد گرداند

با پیروزی اسپیس ایکس در مناقصه‌ی ناسا، وظیفه‌ی ساخت سطح‌نشین قمری و ارسال فضانوردان به سطح ماه بردوش این شرکت قرار گرفت.

کلیدواژه: