تیتر ۲۰

مقام روسی: آغاز تولید واکسن « اسپوتنیک وی» به زودی در ایران

 روسیه تاکنون پنج محموله کرونا'>واکسن کرونا به میزان ۵۲۰ هزار دوز به ایران تحویل داده است .

کلیدواژه: