تیتر ۲۰

چرا فرانسه، چین و انگلستان روی زبان ما تاثیر می‌گذارند؟

محمدعلی الستی معتقد است در جوامعی که سرعت پیشرفت و تولید علمشان بالاست، میزان گسترش زبان آن جوامع روی مردم سایر کشورها نیز تاثیرگذار است.

کلیدواژه: