تیتر ۲۰

لطفی که منزوی در حق غزل کرد

ایرنا نوشت: به گفته یک شاعر، اوایل دهه ۷۰ که غزل به سمت انزوا می‌رفت، حسین منزوی با انتشار غزل‌هایی که کارکردهایی امروزی داشت، غزل را از انزوا نجات داد.

کلیدواژه: