تیتر ۲۰

تینو صالحی: «کاتب اعظم» مقدمه‌ای برای شروع تله‌تئاترهاست

مهر نوشت: تینو صالحی با اشاره به اینکه تله‌تئاتر «کاتب اعظم» می‌تواند مقدمه‌ای برای شروع دوباره این گونه نمایشی در تلویزیون باشد، عنوان کرد مدیران دست کارگردان‌ها را برای تولید محتوا باز بگذارند.

کلیدواژه: