تیتر ۲۰

کارگردان اسکاری به تلویزیون می‌رود

مهر به نقل از ورایتی نوشت: کارگردان برنده اسکار با عقد یک قرارداد چند ساله، برای تلویزیون برنامه تولید خواهد کرد.

کلیدواژه: