تیتر ۲۰

نوید محمدزاده و مانی حقیقی با هیچکاک همراه شدند

مهر نوشت: مانی حقیقی در مصاحبه با ورایتی از چگونگی ساخته شدن فیلم هیچکاکی «تفریق» سخن گفت.

کلیدواژه: