تیتر ۲۰

تئاتر شهر تا 6 مهر تعطیل شد

تالارهای نمایشی تئاتر شهر از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ماه اجرا نخواهند داشت.

کلیدواژه: