تیتر ۲۰

انتقاد عباس عبدی به ماجرای «مهسا امینی»

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت : یک کلام این طرز اداره کشور نیست . نه قانونش مربوز مطابق خواست عمومی است نه دراجرا می توانند متعادل رفتار کنند

کلیدواژه: