تیتر ۲۰

شورای عالی «عتف» پس از یازده سال با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد / چهار مصوبه جلسه چه بود؟

مهر نوشت : شورای عالی عتف از ۱۱ سال قبل، همواره با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده بود.

کلیدواژه: