تیتر ۲۰

انتشار نسخه ویژه نابینایان «نیمه شب در پاریس»

داریوش کاردان فیلم سینمایی «نیمه شب در پاریس» ساخته وودی آلن را برای نابینایان توضیح‌دار کرد.

کلیدواژه: