تیتر ۲۰

سازنده «زیر دریایی» در ۸۱ سالگی درگذشت

ایسنا نوشت: ولفگانگ پترسن سازنده فیلم‌هایی چون «زیردریایی» و «تروآ» ‌در ۸۱ سالگی درگذشت.

کلیدواژه: