تیتر ۲۰

پیر پرنیان‌اندیش را باد پریشان سرانجام به خانه‌ خویش برد

سایه، مرگ را به هیچ گرفت و در ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ از آستانه‌ی در بی‌کوبه گذشت و «ستاره شد».*

کلیدواژه: