تیتر ۲۰

کریمی قدوسی ، توئیت درخواست برکناری معاون اول رئیسی را حذف کرد / «جناب آقای مخبر» در توئیت جایگزین جبرانی

فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مجلس-یازدهم'>مجلس یازدهم ضمن حذف توئیت درخواست برکناری مخبر از رئیسی ، توئیت مثبتی جایگزین آن کرد.

کلیدواژه: