تیتر ۲۰

توضیح مدیرکل مطبوعات درباره اینترنت خبرنگاران

ایسنا نوشت: مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی از ارسال فهرست اسامی خبرنگاران به وزارت ارتباطات، برای فعال شدن اینترنت خبرنگاران خبر داد.

کلیدواژه: اینترنت