تیتر ۲۰

مزد بازنشستگان به ایستگاه پایانی رسید/ دولت به افزایش حقوق بازنشستگان تن می‌دهد؟

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: قطار افزایش سایر سطوح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ایستگاه پایانی نزدیک شده است و مانع رسیدن این قطار به ایستگاه پایانی خود نشود.

کلیدواژه: افزایش حقوق دولت