تیتر ۲۰

توصیه مهم به مردم برای سرمایه گذاری / طلای آب شده نخرید

نود اقتصادی نوشت :ابراهیم محمدولی بیان کرد: بهتر است مردم برای سرمایه گذاری نیز مصنوعات طلا خریداری کنند، که بدون هیچ ریسکی است و به بازار طلای آبشده اگر اطلاعی ندارند، ورود نکنند.

کلیدواژه: