تیتر ۲۰

دست تولیدکنندگان کیف مدرسه در پوست گردو/ نوشت‌افزار ایرانی؛ رقیب جدید چین و هند در منطقه

تولیدکنندگان کیف مدارس معتقدند تولیدات ایرانی در این حوزه به لحاظ کیفیت و قیمت، حرفی برای گفتن در منطقه دارند؛ البته اگر برخی موانع برطرف شود.

کلیدواژه: