تیتر ۲۰

تفسیر | بهترین روش برخورد طلبکار با بدهکار

با مرور روش برخورد طلبکار نسبت به بدهکار در آیات قرآن، در می‌یابیم نظام حقوقى و اقتصادى اسلام با نظام اخلاقى آن پیوند دارد.

کلیدواژه: