تیتر ۲۰

ببینید | بوسه پراحساس همایون شجریان بر تصویر پدرش وسط کنسرت

همایون شجریان که اینروزها مشغول برگزاری کنسرت پرسروصدایی است؛ شب گذشته در میانه برنامه، با دیدن تصویر پدرش روی نمایشگر سالن، برای او بوسه فرستاد.

کلیدواژه: