تیتر ۲۰

سرلشکر باقری : با تهدیدهای سخت نظامی از سوی قدرت های بزرگ روبرو هستیم / بازوی قدرتمند روحانیت در تمامی نیروهای مسلح حضور دارند

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه نیروی انسانی بدون قدرت معنوی و روحی لازم امکان ایستادگی و مقاومت ندارد، گفت: باید قدرت خود را مقابل آمریکا از معنویت و مسیر تربیت نیروی انسانی جست‌وجو کنیم.

کلیدواژه: روحانی