تیتر ۲۰

کار ناتمامی که یک هنرمند به پایان می‌رساند

ایسنا نوشت: کمند امیرسلیمانی، علت پذیرش اینکه جای زهره فکورصبور ایفای نقش می‌کند را این‌گونه عنوان کرد که فقط می‌خواسته کار نیمه‌تمام او را در این دنیا به پایان برساند.

کلیدواژه: