تیتر ۲۰

ظرفیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی گروه "بریکس" را وادار به دعوت از ایران کرد/ فرصت‌های اقتصادی و صنعتی از دستاوردهای بریکس پلاس

رضا نیکنام با اشاره به اینکه اجلاس بریکس می تواند برای ایران دستاوردهای صنعتی و دفاعی هم داشته باشد گفت: ظرفیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی گروه "بریکس" را وادار به دعوت از ایران کرد.

کلیدواژه: