تیتر ۲۰

صفر تا ۱۰۰ نحوه نظارت هوشمند شبکه آرد و نان در گلستان/ کار قاچاقچیان آرد سخت شد

با ابتکارمسئولان استان گلستان عرضه آرد از کارخانه تا واحد خبازی تحت نظارت هوشمند قرار گرفته و پس از آن نیز با فروش کارتی نان مسئولان انتظار دارند میزان تخلف خارج از شبکه آرد به صفر برسد.

کلیدواژه: قاچاق