تیتر ۲۰

فرم‌های «موسیقی ایرانی اسلامی» کتاب شد

مهر نوشت: کتاب «اصناف تصنیف: پژوهشی تاریخی- تحلیلی در باب فرم‌های موسیقی ایرانی_ اسلامی از قرن سوم تا قرن چهاردهم» با تالیف امین هراتی توسط نشر خُنیاگر منتشر شد.

کلیدواژه: