تیتر ۲۰

تولید دو محصول جدید با کیفیت در سال جاری/ ساماندهی تولید و عرضه در طرح تحول ساختاری صنعت خودرو

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه دو محصول جدید با ارزش و قیمت مناسب در راه است گفت: تحول ساختاری و حرکت به سمت پیشران‌ها، نقشه راه ما برای صنعت خودرو است.

کلیدواژه: