تیتر ۲۰

۸ ماه کشور را بدون ریالی استقراض اداره کردیم/ حذف ارز ترجیحی یک تصمیم درست و عاقلانه جمعی بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با وجود تحویل خزانه مقروض، دولت را بدون استقراض اداره کردیم، برای کنترل تورم با وجود رشد شدید قیمت‌های جهانی برنامه خوبی در حال تدوین و اجراست.

کلیدواژه: