تیتر ۲۰

هدیه تهرانی صفحه اینستاگرامش را بست

هدیه تهرانی، به دنبال حواشی کمپین حمایت از زنان سینماگر آزار دیده، صفحه اینستاگرام خود را بست.

کلیدواژه: