تیتر ۲۰

رییس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان منصوب شد

ابراهیم شاکری‌زاده به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه هرمزگان منصوب شد.

کلیدواژه: