تیتر ۲۰

شکاف در حمایت از قالیباف ، عامل نبستن فهرست نامزدها بود؟

برخی ناظران معتقدند ، شکاف اعضای فراکسیون بر سر حمایت از نامزدی قالیباف ، عامل آزمودن رویه ای بی سابقه در ادوار مجلس و تجربه نشده از سوی فراکسیون اکثریت مجلس-یازدهم'>مجلس یازدهم بوده است . درست و نادرست بودن این گمانه زنی را تعداد آرای قالیباف در انتخابات فردا و...

کلیدواژه: