تیتر ۲۰

خاطرات خلبان ایرانی جنگنده F5 از جزئیات نبردها با عراقی ها / جدال با مرگ در فرار از چنگ موشک‌های SAM6 و SAM7

مهر نوشت: امیر خلبان عبدالحمید نجفی نوشته است : ترس بر من غلبه کرده بود. خلبان‌های آمریکایی می‌گفتند وقتی موشک سام ۶ روی هواپیمای شما قفل و شلیک کند هیچ راه فراری جز پریدن از هواپیما ندارید.

کلیدواژه: