تیتر ۲۰

محموله‌های نفتی ایران در انتظار تخلیه در بنادر چین

فارس نوشت: درحالی که یک موسسه رهیابی محموله‌های نفتی از انتظار 2 میلیون بشکه ایران'>نفت ایران برای انتقال به ذخایر دولتی چین خبر می‌دهد، سایر این موسسه‌ها می‌گویند: به نظر می‌رسد، ایران بدون نیاز به توافق، به دلیل فشار عرضه در جهان، در حال ورود به بازار نفت...

کلیدواژه: