تیتر ۲۰

نکوداشت شاعری که فردوسی ترکمن‌هاست

در مراسم نکوداشت مختومقلی فراغی، این شاعر و عارف را، فردوسی و سعدی ادبیات ترکمن نامیدند و بر ملی و حماسی بودن اشعارش، تاکید کردند.

کلیدواژه: