تیتر ۲۰

برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای ایران برای جام جهانی قطر

وزیر فرهنگ قطر، همراه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد. در حاشیه این دیدار، محمدمهدی اسماعیلی، از تدارک برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای ایران در جام جهانی فوتبال به میزبانی قطر خبر داد.

کلیدواژه: