تیتر ۲۰

نسخه تجویزی مجله آمریکایی به بایدن برای نجات برجام از سکته مرگبار

ایسنا نوشت: نشنال اینترست در گزارشی با تاکید بر اهمیت به نتیجه رسیدن مذاکرات وین در راستای احیای توافق هسته‌ای، راهکارهایی را برای دولت-بایدن'>دولت بایدن جهت تسریع روند توافق با ایران مطرح کرد.

کلیدواژه: برجام آمریکا بایدن