تیتر ۲۰

هیجان کاذب برای خریدهای غیرضرور/ جو روانی بازار تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زند

جو روانی بازار، تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زند؛ از این رو سیاست تشویق مردم به خریدهای مازاد و القای کمبود کالا در بازار، توطئه دشمن است. که می‌طلبد مردم صبور ایران، آگاهانه با این مسئله روبرو شوند.

کلیدواژه: