تیتر ۲۰

اصلاح یارانه‌ها به معنی حذف ارز ترجیحی نیست

رئیس کل مرکزی'>بانک مرکزی با بیان اینکه با اصلاح نظام یارانه‌ها رانت ناشی از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داشت، گفت: امروز شکل پرداخت یارانه اصلاح شده؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی معنی ندارد.

کلیدواژه: