تیتر ۲۰

توری پلیسه را بشناسید

توری های معمولی و مرسوم را در سالیان پیش به منظور مقابله با ورود حشره ها و گرد و غبار به درون خانه به کار می گرفتند. در روزگار ما توری هم دستخوش دگرگونی شده و مدل های مختلفی از آن به بازار آمده اند. توری پلیسه یکی از آن ها است.

کلیدواژه: پلیس