تیتر ۲۰

صفحه اول روزنامه های شنبه 24 اردیبهشت1401

دیدار امیر قطر با رهبرانقلاب و رئیس جمهور و بحثهای داغ به خصوص در روزنامه های حامی دولت در باره مزایا و برکات طرح جدید پرداخت یارانه به مردم از موضوعات امروز روزنامه هاست.

کلیدواژه: