تیتر ۲۰

مهمان قطری نمایشگاه کتاب تهران: تعداد بالای ناشران ایرانی، اعجاب‌برانگیز است

مدیر اتحادیه ناشران و توزیع‌کنندگان قطری، با ابراز شگفتی از تعداد زیاد ناشرانِ شرکت‌کننده در نمایشگاه کتاب تهران، مهمان‌نوازی مردم ایران را ستود.

کلیدواژه: نمایشگاه کتاب