تیتر ۲۰

هیئت ۲۵ نفره تاجیکستانی در تهران چه می‌کند؟

به گفته قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران هیئتی تاجیکی به منظور اجرای برنامه‌های فرهنگی، آشنایی با صنعت نشر و بازار کتاب ایران در نمایشگاه کتاب تهران حضور یافته است.

کلیدواژه: