تیتر ۲۰

درویش: 70 درصد از ظرفیت ورزشگاه در دربی قانوناً باید برای پرسپولیس باشد

مدیرعامل پرسپولیس'>باشگاه پرسپولیس تأکید کرد، طبق قانون 70 درصد از ظرفیت ورزشگاه آزادی در دربی باید برای تماشاگران پرسپولیس باشد.

کلیدواژه: پرسپولیس