تیتر ۲۰

کاشان/ یک کشته در وازگونی اتوبوس

مصدومان حادثه را اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی کاشان انتقال داد.

کلیدواژه: