تیتر ۲۰

کاشان/ کف آشپزخانه دختر ۱۸ساله را بلعید

نیروهای عملیاتی دختر جوان را از چاه خارج کرده و وی را که خوشبختانه دچار مصدومیت خاصی نشده بود برای بررسی های بیشتر تحویل کادر پزشکی اورژانس در محل دادند.

کلیدواژه: