تیتر ۲۰

اهدای کبد زن مرگ مغزی در بندرعباس به بیمار نیازمند

PMP (شاخص تعداد اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت)  در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۶ درصد رشد داشته است

کلیدواژه: یمن