تیتر ۲۰

یزد/کشف ۶۸ کیلو تریاک در ایست بازرسی جاده نایین

در بازرسی از این خودرو  ۶۸ کیلو۵۴۰ گرم تریاک که به طور ماهرانه در مخزن سی ان جی وانت مزدا که با کامیون به عنوان خودرو ضایعاتی حمل می شد کشف و ضبط شد.

کلیدواژه: